Reči na slovo D
0

Šta je dnevnik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Dnevnik je pojam koji se na našim…

Reči na slovo Đ
0

Šta je to đetić? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Đetić je naziv za momka,…

Reči na slovo Đ
0

Đugum, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Đugum…

Reči na slovo Đ
0

Šta je đurđevdan? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik kojim…

Reči na slovo Đ
0

Šta je to đuture? Koje značenje ima navedeni pojam? Đuture je izraz koji se koristi…

Reči na slovo Đ
0

Šta su đakonije? Koje je pravo značenje ovog pojma? Đakonija je služba đakona. U prenesenom…

Reči na slovo Đ
0

Šta je đeram? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Naprava za vađenje vode…

Reči na slovo D
0

Demantovati, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da smo nekog demantovali? Demantovati znači…

Reči na slovo D
0

Šta je damar? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Damar je pojam koji se koristi da…

Reči na slovo D
0

Disleksija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Poremećaj…

1 4 5 6 7 8 245