Reči na slovo D
0

Šta je to diskriminacija? Diskriminacija predstavlja pravljenje razlike, odnosno različito postupanje prema pojedincima ili grupama…

Reči na slovo S
0

Šta je to secesija? Secesija je pojam koji označava odvajanje, a najčešće se koristi za…

Reči na slovo A
0

Šta znači arhaično? Arhaično znači drevno, zastarelo, starinsko. Pojam arhaično potiče iz staro Grčkog jezika,…

Reči na slovo D
0

Šta je to dijafragma? Dijafragma predstavlja mišićnu ili vezivnu ploču koja se nalazi između grudnog…

Reči na slovo O
0

Šta je to opeka? Opeka predstavlja zidni građevinski materijal koji se dobija oblikovanjem, sušenjem i…

Reči na slovo C
0

Šta znači reč cokule? Teške i jake kožne cipele nazivaju se cokule. Pojam cokule spada…

Reči na slovo T
0

Šta je to timpanon ? Trouglast reljefima ukrašen prostor koji se nalazi iznad prozora i…

Reči na slovo R
0

Šta je to resorpcija? Proces prelaska lekovite supstance sa mesta primene u sistemsku cirkulaciju naziva…

1 155 156 157 158 159 242