Kafilerija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kafilerija?

Ustanova u kojoj se spaljuju leševi uginulih životinja nizva se kafilerija.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za reč kafilerija. Neki od Vas su možda i znali koje je pravo značnje reči, a svi oni koji to pak nisu znali došli su na pravo mesto.

Po etimologiji pojam kafilerija potiče od nemačke reči Kafillerei koja predstavlja kafileriju, odnosno objekat ili ustanovu u kojem se uklanjaju leševi i ostali životinjski otpad.

kafilerija

Kafilerija je ustanova koja pre svega služi za ulitilizaciju. U njoj se potpuno sterilno i na najadekvatniji način rešavaju svih vrsta životinjskog otpada.

Iako kafilerije različito izgledaju, postoje određene odredbe koje svaki objekat u okviru njih mora imati. Pa tako unutrašnji deo kafilerije mora biti ograđen od okolnog područja. U okviru njega nalazi se čist deo gde se dobija meso i druge mesne prerađevine koje se koriste za ishranu nekih životinja.

Poznata su tri tipa kafilerije, od kojih je najrasprostranjeniji otvoreni tip – odnosno javne ustanove koje su od izuzetnog značaja obično na nivou opštine. Sledeći je poluzatvoreni tip koji je povezan sa industrijom mesa ili klanicama, pa tako od njih može primate određn životinjski otpad. Zatvoren tip za razliku od njega prima samo lešve ili životinjski otpad nakon klanja u sklopu neke industrije mesa.

Share.