Perfidnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači perfidnost?

Perfidnost podrazumeva delovanje jedne osobe ili grupe u cilju iskorišćavanja poverenja ili lojalnosti osobe ili grupe kako bi se dobila prednost.

Perfidnost

Da li ste čuli za izraz perfidnost? A znate li šta on znači?

Pojam perfidnost potiče od latinske reči perfidia u značenju zloban, lažljiv, neiskren, onaj koji je sklon izdaji. Ako za nekon čoveka kažemo da je perifidan to znači da je on izuzetno podmukao i da iskorišćava poverenje određene osobe ili grupe kako bi stekao  određenu prednost.

Po definiciji perfidnost predstavlja delovanje određene osobe ili grupe koja namerno iskrišćava poverenje jedne osobe ili grupe kako bi stekla određenu prednost pre svega u vojnim sukobima ili poslovnim odnosima.

Dakle, perifidnost je mnogo više od obične zlobe, ona podrazumeva da osoba poseduje najveći mogući stepen podlosti, te da će preduzeti sve kako bi stvari okrenula u svoju korist.

Može se posmatrati i kao jedno od sredstava za ratovanje jer perifidnost dovodi do ranjavanja, zarobljavanja, pa čak i ubijanja protivnika. Perfidnost dakle predstavlja i veoma važno etničko pitanje, te je prema Međnarodnim humanitarnim pravom zabranjeno i tretira se kao ratni zločin.

Share.