Zahumlje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to zahumlje?

Srpska srednjevekovna kneževina koja je obuhvatala južnu Dalmaciju i delove Bosne nosila je naziv Zahumlje.

Ako ste pazili na časovima istorije sigurno ste upoznati sa značenjem reči Zahumlje. Za one ostale koji nisu upoznati sa značenjem ove reči sledi kratko objašnjenje.

zahumlje

Pojam Zahumlje prvi put spominje se početkom devetog veka. Zahumlje je bila srpska srednjevekovna kneževina u čijem sastavu je bio deo današnje Bosne i Hercegovine i oblast južne Dalmacije.

Poznata još i pod nazivom Humska zemlja, ova srpska srednjevekovna kneževina bila je smeštena u slivu reke Neretve, tačnije u današnjoj istočnoj Hercegovini. Zahumlje se nalazilo tik uz Jadransko more sve od Neretve do Dubrovnika, jugositočno se graničila sa Travunijom i Dubrovnikom, na istoku se graničilo sa Raškom, a na severu sa Bosnom.

Zahumlje je postojalo od  devetog do dvanaeestog veka i za to vreme brojni vladari su se smenili na čelu ove kneževine. Kao najstariji poznati vladar Zahumlja poznat je Mihailo Višević, a nakon njega ovom kneževinom vladao je  i Stefan Nemanja.

Share.