Browsing: Reči na slovo T

Reči na slovo T
0

Šta je tromost? Tromost u fizici predstavlja jednu od osnovnih osobina svih tela u svemiru…

Reči na slovo T
0

Šta je tmina? Tama, pojava koja se javlja na mestima gde nikada nije bilo sunčeve…

Reči na slovo T
0

Šta je truizam? Pojam truizam ima sledeće značenje: banalan, očigledan, opštepoznata činjenica, podrazumevajuća stvar. Reč…

Reči na slovo T
0

Šta je to takson? Prepoznavanjem i imenovanjem taksona bavi se taksonomija. Koren izraza taskon oslanja…

Reči na slovo T
0

Šta znači tajkun? Čovek koji je na sumnjiv način došao do velikog bogatstva naziva se…

Reči na slovo T
0

Šta je trema? Trema je pojam kojim označavamo uzbuđenje, osećaj straha uz drhtanje u druge…

Reči na slovo T
0

Šta je to tender? Tender predstavlja javni poziv za prikupljanje ponuda. Često čujemo na televiziji…