Takson

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to takson?

Prepoznavanjem i imenovanjem taksona bavi se taksonomija.

Koren izraza taskon oslanja se na grčki jezik. Na grčkom τάττειν (tatein) prevodi se kao uređivanje, ređanje.

Taksoni se dele na formalne i na prave taksone. Formalni taksoni su grupe živih bića koji na temelju sistematike nisu prihvaćeni kao homogena grupa. Primeri formalnih taksona su: beskičmenjaci, lišajevi, nesavršene gljive i tome slično.

takson

Ipak ono što čine pravi taksoni znatno je teže odrediti od formalnih grupa taksona.

Nauka (biološka disciplina) koja se bavi teorijskim i praktiččnim definisanjem taksona, kao i dodeljivanjem taksonomskih kategorija određenim taksonima naziva se taksonomija. Ovaj naziv vodi poreklo od grčke reči tassein – klasifikovati, i nomos – zakon, nauka.

Prema definiciji iz taksonomije, takson je skup jedne ili više populacija organizma ili grupa od kojih taksonomi formiraju tzv. jedinicu određenog ranga.

Kod same pojave klasifikacije, taksonomija se u početku bavila upravo poddisciplinom klasifikacije, odnosno samo praksom klasifikovanja organizma.

Taksonomija je multidisciplinarna nauka jer se tokomm svojih istraživanja koristi rezutatima svih ostalih bioloških disciplina.

Ishodi i rezultati današnje savremene taksonomije iznose pravila klasifikovanja organizama u složene drvolike hijerarhijske sisteme. Tako da se više hijerarskih nižih taksona, rezultatima i dostignućima taksonomije, podvodi pod jedan hijerarhijski viši takson.

Share.