Taktilno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč taktilno?

Ono što je u vezi sa čulom pipanja ili dodira kaže se da je taktilno.

Sve što možemo dodirnuti ili opiprati saznajemo na osnovu tatktilnih osećaja.

U psihologiji, odnosno u edukaciji jedna od najuspešnijih metoda učenja naziva se kinestička ili taktilna metoda.

taktilno

Ta edukativna psihologija deli tipove učenja upravo na osnovu percepcije i to na vizueni, auditivni i taktilni tip.

Naime, neko najbolje uči na osnovu vizuelnih predstava, dok neko drugi najbolje pamti kroz rad ili kroz dodir, fizičku aktivnost. Ovakvi đaci najmanje se koncentrišu u klasičnoj učionici, za njih je interaktivna i praktična nastava najefikasnija, jer ih ne drži mesto i sedeći položaj često im smanjuje koncentraciju a povećava osećaj dosade i nezainteresovanosti.

Zašto taktilnim tipovima učenika ne obezbediti praktičnu nastavu naspram teorijske? Kad već vole da prave predmete i na taj način najbrže uče, postaju konstruktivni, pa zašto im to ne omogućiti? Ovakvi učenici najčešće nemaju lep rukopis i ne mare ni za gramatiku.

Pedagozi savetuju da je za ovakve učenike sa izraženom taktilnom metodom učenja najbolje da koriste sledeće četiri tehnike učenja: učenje u etapama (sa kratkim pauzama), sa što više primera (bez puno suvih činjenica), intraktivno sa drugima (ulazeći u rasprave i diskusije) i kroz akciju, odnosno rad ili čak uz muziku (u dinamičnim uslovima).

Share.