Truizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je truizam?

Pojam truizam ima sledeće značenje: banalan, očigledan, opštepoznata činjenica, podrazumevajuća stvar.

Reč truizam se koristi u svakodnevnom govoru retko, ali u akademskim krugovima i naučnim radovima i profesionalnoj literature – često.

Ipak,ako čujete da neko u razgovoru napomene da je “nešto čist truizam!” – to zapravo znači da je posredi stvar koja se podrazumeva i za koju nisu potrebni dokazi.

truizam

Naravno, ovaj pojam se primenjuje u svim naukama i disciplinama, kako prirodnim tako i društvenim.  Ako se koristi u domenu prirodnih nauka (matematika, fizika, hemija…) obično je u vezi sa nepobitnim činjenicama koje su logične i lako uočljive pa je jasan truizam kada se navede das u 2 i 2 – četiri!

Nešto drugačije je korišćenje pojma truizam u društvenim naukama a posebno u filozofiji.Društvene nauke su specifične po tome što nisu egzaktne, pa je stoga manje fenomena koje bismo obeležili kao truističke.

Share.