Tmina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je tmina?

Tama, pojava koja se javlja na mestima gde nikada nije bilo sunčeve svetlosti naziva se tmina.

Pojam tmina nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. U slučaju da ste čuli za izraz tmina, a niste sigurni šta znači, nalazite se na pravom mestu.

tmina

Termin tmina označava tamu, mrklinu, pomračinu. Iako je moguće upotrebiti ga u značenju mrak, bitno je istaći da se pojam tmina razlikuje od pojma mrak. Naime, mrak se može koristiti i u pozitivnoj, ali i u negativnoj konotaciji jer označava odsustvo svetlosti.

Sa druge strane tmina predstavlja tamu, dakle pojavu koja se javlja na mestima gde nikada nije bilo sunčeve svetlosti. Može se reći da se tmina javlja u pećinama, dubokom jamama, dubinama okeana i td.

Share.