Triptihon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to triptihon?

Trostruka slika, kod koje se dve krilne slike mogu preklopiti na treću koja je u sredini naziva se triptihon.

Pojam triptihon predstavlja još jedan izraz koji je izuzetno redak na našim prosotorima, zbog čega mali broj ljudi zna njegovo značenje. Retko se koristi u svakodnevnom govoru i uglavnom je prisutan u umetnosti, naročito u slikarstvu.

triptihon

Etimološki posmatrano izraz triptihon potiče iz grčkog jezika, od reči triptykhos, što znači troslojan, odnosno onaj od tri sloja. Trptihon se koristi u slikarstvu da označi trostruku sliku, kod koje se dve krilne slike mogu preklopiti na treću koja je u sredini.

Termin je najpre korišćen u starom Rimu kako bi označio beležnicu koja se sastojala od tri spojene ploče. Kasnije ovaj izraz koristi su za celinu, koju čine tri slike na oltaru. Te slike su tako spojene da se krajnje dve mogu preklopiti čak dva puta preko srednje slike.

Trptihon danas označava i umetničko delo sastavljeno od tri posebna dela, ali tako da zajedno čine posebnu idejnu celinu.

Share.