Paralogizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Paralogizam, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam?

Nenameran, nesvesan pogrešni zaključak naziva se paralogizam.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam paralogizam dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u različitim sferama života. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da je termin paralogizam na naše prostore došao iz latinskog jezika, preciznije od reči paralogismus (παραλογισμός: ) u značenju pogrešan zaključak. Paralogizmom se smatra svaki nenameran, nesvesan pogrešan zaključak.

Za razliku od sofizma, paralogizmu se ne pripisuje svesna namera. Bitno je istaći da svi mi grešimo, te nije čudno što svako od nas u nekom trenutku napravi neki pralogizam.

Naime, tokom izlaganja stavova ljudi često nenamerno čine neke greške u izvođenju svojih argumenata. Radi se o tome da oni strastveno žele da iskažu svoje mišljenje ili odbrane neki svoj stav i upravo tada dolazi do pojave paralogizma.

Share.