Pejdžer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pejdžer? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Pejdžer je bežični telekomunikacioni uređaj koji prima i prikazuje tekstualne, numeričke i glasovne poruke.

Neki devedesete pamte po sankcijama, neki po dobroj muzici, drugi pak po interesantnoj modi, a ima i onih na koje je poseban trag ostavila tehnologija tog doba i tada najpoznatiji telekomunikacioni uređaj – pejdžer.

Verujem da su čak i oni najmlađi, koji nisu živeli u periodu kada je pejdžer bio popularan, dobro upoznati sa značenjem ovog pojma. Naime, pejdžer predstavlja mali aparat koji se nosi u džepu, a njegova osnovna namena jeste prenošenje poruka vlasniku.

Reč je o veoma popularnom bežičnom telekomunikacionom uređaju koji prima i prikazuje numerike, tekstualne i glasovne poruke. Najpre su se pojavili tzv jednostrani pejdžeri koji su mogli samo da prime poruke, a godinama kasnije u upotrebu su pušteni i dvostrani pejdžeri kojim je bilo moguće odgovoriti na dobijenu poruku.

Da bi ovaj aparat funkcionisao neophodan je jedan ili više fiksnih transmitera koji su zajedno sa pejdžerom povezani odgovarajućim sistemom.

Prvi pejdžeri pojavili su se 1950-te godine u Njujorku, a domet na kojem su mogli da prime poruku iznosio je 40 km od transmitera. Njihov razvoj tekao je veoma brzo, pa su početkom 90-ih godina bili rasprostranjeni svuda u svetu, imali su veliku upotrebu i pored visoke cene.

Ipak pojeftinjenje mobilne telefonije dovelo je do toga da je ljudima dosta praktičnije bilo da nose mobilni uređaj umesto pejdžera, zbog čega je njihova upotreba počela drastično da pada krajem prošlog veka.

Danas, pejdžeri se koriste u javnoj bezbednosti i lokacijama gde je potrebna velika pouzdanost (bolnice i druge ustanove). Istraživanja pokazuju da oko 10% stanovništva danas koristi pejdžere, i pored veoma visoke cene.

Razlog za to je što su izuzetno jednostavni (poziv se može obaviti pritiskom samo jednog broja), a baterija im može trajati više od mesec dana (za razliku od modernih telefona gde je uspeh ako baterija telefona potraje ceo jedan dan).

Share.