Punktacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Punktacija, šta je to? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Punktacija je pojam koji označava stavljanje pravopisnih znakova.

U medicini, ovaj pojam se koristi da označi žarišno prisustvo crvenih tačkica na površini pločasto – slojevitog epitela.

Odmah na početku bitno je istaći da termin punktacija na našim prostorima ima više različitih značenja. Zbog toga je neophodno da znate u kojim sve situacijama i značenjima možete upotrebiti ovu reč, kako ne bi došlo do zabune.

Etimološki posmatrano sam pojam punktacija potekao je iz latinskog jezika, preciznije od reči punctatio, što znači skica, nacrt ugovora. U tom smislu punktacija se koristi da označi nacrt nekog ugovora, njegove osnove tačke ili uslove sporazume. Često se upotrebljava da označi osnovne odredbe čega.

Na našem prostoru ovaj pojam uglavnom se koristi da označi stavljanje pravopisnih znakova, odnoso na pravilnu upotrebu interpunkcije.

U medicini, punktacija se koristi da označi žarišno prisustvo crvenih tačkica na površini pločasto – slojevitog epitela. Reč je o mnogobrojnim papilima vezivnog tkiva koje sadrže kapilare koji se pružaju do same površine epitela. Uočava se tokom kolposkopskog pregleda.

Share.