Periferija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je periferija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Periferija je pojam koji se koristi da označi deo grada koji je najudaljeniji od centra.  Takođe, ovaj pojam se koristi da označi celi kraj posmatrano u odnosu na veliki grad ili metropolu.

Pojam periferija veoma je čest na našim prostorima. Spominje se kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji, te verujem da je većina upoznata sa njegovim značenjem. Ipak, kako ovaj pojam ima i svoje metaforično značenje, nije na odmet da se podsetimo u kojim značenjima ga sve možemo upotrebljavati.

Etimologija nas uči da orginalno termin periferija potiče od starogrčke sintagme peripherein (περιφέρειν), što znači obilazak. Ova reč se koristila da označi deo grada udaljen od centra ili spoljnu teritoriju udaljenu od grada.

Na naše prostore ovaj pojam stigao je posredstvo latinske reči peripheria koja ima potpuno isto značenje kao prethodno navedena reč. Najveću primenu pojam periferija imao je krajem 19-og veka kada je došlo do naglog porasta stanovništva, što je uslovilo do sve većeg naseljavanja i širenja gradova.

Obično kada kažemo periferija mi mislimo na rubne delove građa. Pa tako, kada nam neko kaže da živi na periferiji određenog grada, to zapravo znači da on živi u predgrađu.

U staroj Grčoj ovaj termin je korićen da označi cele naseljene ili nenaseljene oblasti u odnosu na metropolu, a to značenje je zadržao i dan danas. Primera radi, u odnosu na njihovu metropolu, kontinenti poput Afrike, pa čak i Amerike predstavljali su periferiju.

Zbog toga, periferija može označavati ceo jedan kraj posmatran u odnosu na glavni grad ili metropolu.

Bitno je istaći da je periferija sve ono što nije u centru, naravno u zavisnosti od toga što se centrom smara.

Obično su periferije u nepovoljnom položaju, reč je o manje razvijenim krajevima (ili manje razvijenim delovima grada) zbog čega ovaj termin dobija i svoje metaforično značenje, po kojem se koristi da znači nešto sporedno, drugorazredno, nevažno, nebitno.

Share.