Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo T
0

Temporalan, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da je nešto temporalno? Temporalan je…

Reči na slovo P
0

Šta je periferija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Periferija je pojam koji se koristi da…

Reči na slovo T
0

Šta je telegraf? Koje je tačno značenje navednog pojma? Uređaj ili sistem za prenošenje pisanih…

Reči na slovo P
0

Šta je preludijum? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Uvod u neko muzičko delo naziva se…

Reči na slovo P
0

Šta je pasivizacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Povlačenje od aktivnog, javnog delovanja, odnosno mirenje…

Reči na slovo P
0

Paralogizam, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Nenameran, nesvesan pogrešni zaključak naziva…

Reči na slovo P
0

Šta je pejdžer? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Pejdžer je bežični telekomunikacioni uređaj koji prima…

Reči na slovo T
0

Ko su torijevci? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Članovi dve političke partije koje su postojale…

Reči na slovo P
0

Prdavac, šta je to zapravo? Da li ste upouznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Prdavac…

Reči na slovo R
0

Šta je reketiranje? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kriminalna aktivnost koja se sastoji u naplaćivanju…

1 2 3 4 5 63