Revizionizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je revizionizam? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Nastojanje ponovne procene ili reinterpretacije do tada većine važećih shvatanja pojmova, doktrina ili stavova u oblasti istorije, politike ili nauke naziva se revizionizam.

Iako pojam revizionizam ne predstavlja reč koja se koristi u svakodnevnoj komunikaciji, nije na odmet da znate njeno značenje, kao i kada se sve ona može upotrebiti.

Etimologija nas upućuje da je sam termin revizionizam potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči, revidere, što znači ponovo pregledati. Po definiciji, revizionizam predstavlja nastojanje ponovne procene ili reinterpretacije do tada većine važećih shvatanja pojmova, doktorina ili stavova u oblasti istorije, politike ili nauke.

Revizionizam se uglavnom sprovodi ponovnim razmatranjem već poznatih činjenica ili postavljanjem novih pitanja. Time se utvrđuje da li i u kojoj meri razmatrana doktorina, pojam ili stav, odstupa od pravovernog ili opšte prihvaćenog načina.

Svakako je najznačajnije istorijski revizionizam, jer prilikom njega dolazi do izmene nekih istorijsih činjenica koje se posle moraju izmeniti i u literaturi.

Reviditirati nešto znači ponovo ga tumačiti, analizirati, dokazati.

Share.