Satrapija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je satrapija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Velika oblast na kakve je bilo podeljenjo Persijsko carstvo naziva se satrapija.

Ljubitelji istorije sigurno su upoznati sa značenjem pojma satrapija, a za one koji se možda ne snalaze najbolje u ovoj oblasti, sledi objašnjenje.

Ako termin satrapija posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom grčkog jezika, iako ova reč originalno potiče iz persijsog jezika.  Satrapija je pojam koji se koristi da označi oblasti na kakve je bilo podeljenjo Persijsko carstvo.

Reč je o oblastima koje su omogućile da se Persijsko carstvo vekovima neometano razvije uprkos tome što je obuhvatalo zaista velike prostore u kojima je živelo mnoštvo različitih naroda, kultura i običaja. Neke od najvažnijih satrapija su Persija, Vavilon, Makedonija i Egipat.

Satrapijama su upravljali satrapi, odnosno pokrajinski namesnici koji su bili u vazalnom odnosu u odnosu na vladare.

Metaforički, ovaj pojam se ponekad koristi da označi oblasti u kojima neki pojedinac samodržački vlada.

Share.