Strategija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je strategija? Šta znači imati dobru strategiju?

Opšti plan akcija nakon dužeg planiranja, čija je svrha ostvarivanje određenih ciljeva naziva se strategija.

Do sada ste sigurno više puta bili u prilici da čujete za pojam strategija, koji ima široku primenu na našim prostorima. Bitno je istaći da iako većina ljudi zna za ovaj pojam, malo njih ima pravilnu percepciju šta on predstavlja, zbog čega sledi kratko objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin strategija na naše prostore došao od grčke reči stratēgos, čije doslovno značenje glasi: vođenje vojske. Nastao je u 18-om veku i prvobitno je i korišćen u ovom značenju, ali vremenom došlo je do modifikacije istog.

Danas on se uglavnom koristi da označi opšti plan akcija čija je svrha ostvarivanje određenih ciljeva nakon dužeg planiranja. Drugim rečima, strategija je svako postupanje koje nas dovodi do ostvarenja nekog zactanog cilja.

Često dolazi do mešanja pojma strategija sa pojmom taktika. Reč je o dva usko povezana pojma. Oba se odnose na korišćenje određenih sredstava u prostoru i vremenu, s’ tim što se strategija odnosi na cilj, a taktita na način kako se ostvaruje cilj.

U vojnoj terminologiji strategija predstavlja skup ideja koje sprovode vojne organizacije kako bi ostvarile željene strateške ciljeve. Neretko se koristi i da označi veštinu raspoređivanja trupa.

U teoriji igara, strategija označava jednu od opcija koje igrač može odabrati. Dakle, on ima skup od mogućnih strategija, a na osnovu svog znanja i iskustva odabraće jednu ili niz strategija koje će ga dovesti do pobede. Najpoznatija strateška igra koja je poznata širom sveta je šah.

Share.