Rudimentarno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rudimentarno, šta je to zapravo? Šta znači kada za nešto kažemo da je rudimentarno?

Rudimentarno je pridev koji se koristi da označi nešto što je zakržljalo, tj. zaostalo u razvitku.

Iako se pojam rudimentalno na nasim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Etimologija nas uči da je sam termin rudimentalno potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči rudimentarius, što znači početni, osnovni. Rudimentaran je neko ko je žakržljao, atrofičan, gedžav, odnosno zaostalo u razvoju.

Iz ovoga logičan je zaključak da ćemo pridev rudimentalno koristiti za nešto što je zakržljalo, odnosno nerazvijeno.

Bitno je istaći da se ovaj pridev može koristiti kako za nerazvijene delove tela kod čoveka, tako i kod biljaka i životinja.

Share.