Browsing: Reči na slovo L

Reči na slovo L
0

Litografija

Šta je litografija? Kakav je to postupak ili tehnika? Litografija je grafička tehnika ravne štampe…

Reči na slovo L
0

Lascivnost

Šta je lascivnost? Koje značenje ima pojam lascivnost? Lascivnost je osobina koju poseduje osoba koja…

Reči na slovo L
0

Logika

Šta je logika? Šta znači kada kažemo da neko ima logičko razmišljanje? Grana filozofije koja…

Reči na slovo L
0

Lingvistika

 Šta je lingvistika? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Šta znači lingvista? Nauka o ljudskim…

Reči na slovo L
0

Liberalizam

Šta je to liberalizam? Šta znači biti liberalnih shvatanja? Ideologija koja smatra zaštitu ličnih sloboda…

Reči na slovo L
0

Legionar

Šta je legionar? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem datog pojma? U svom najopštijem…

Reči na slovo L
0

Liturgija

Šta je značenje reči liturgija? Liturgija je pojam kojim se označava vrsta bogosluženja. Šta znači…

Reči na slovo L
0

Litologija

Šta je litologija? Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem stena i kamenja naziva se litologija.…

Reči na slovo L
0

Liferant

Šta je liferant? Onaj koji vrši nabavku, dostavu i isporuku robe naziva se liferant. Sam…

1 2 3 4 6