Lingvistika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je lingvistika? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Šta znači lingvista?

Nauka o ljudskim jezicima naziva se lingvistika.

Kako smo još u osnovnoj školi, tačnije na srpskom jeziku svi mi se po prvi put sreli sa pojmom lingvistika verujem da veliki broj ljudi zna tačno značenje ove reči. Za one kojima je potrebno malo podsećanje, sledi objašnjenje navedenog pojma.

Etimologija nas uči da je sam termin lingvistika potekao od latinske reči lingua, što znači jezik. Lingvistika se definiše kao nauka o ljudskim jezicima. U lingvistici postoji širok spektar oblasti, a interesatno je da po mnogim pitanjima ne postoji zajednički zvanični stav.

Proučavanje koje vrši lingvistika može se razdeliti putem tri ose: sinhronijska i dijahronijska, teorijska i primenjena i kontekstualna i nezavisna.

Po definiciji, lingvistika je nauka analitičkog karaktera kojoj je zadatak da činjenice koje je prikupila filologija analizira, utvrdi njihove uzroke i veze, te da ih tako otrkije i utvrdi opštu zakonitosti u životu i razvitku jezika. Osoba koja se bavi lingvistikom naziva se lingvista.

Što se tiče prvih početaka lingvistike oni datiraju još od drevnih vremena u prvim spisima koje je proučavao Platon. Iako moderna lingvistika vuče korene iz srednjeg veka, prvi interes za organizaciju i poreklo jezika javio se dosta ranije.

Lingvistika se može podeliti na više načina, a po prvoj, uobičajenoj podeli deli se na: fonetiku, fonologiju, mofrologiju, sintaksu, sematiku, pragmatiku i jezičko prihvaćanje.

Share.