Litografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je litografija? Kakav je to postupak ili tehnika?

Litografija je grafička tehnika ravne štampe sa kamenih ploča.

Pojam litografija potiče od grčkih reči lithos i graphein koje imaju značenje: kamen i pisati.

Litografija je zasnovana na hemijskim reakcijama po čemu se razlikuje od ostalih grafičkih tehnika.

Pošto kao tehnika nije zasnovana na fizičkoj razdvojenosti nabojenih i nenabojenih delova matrice, litografija je jako popularna usled mogućnosti da zabeleži svežinu poteza četkom ili krejonom i sačuva originalnost rada umetnika.

Pronalazač litografije je Nemac, dramski pisac Alojz Cenefelder koji je živeo u 18. veku. Autor je tehniku nazvao hemijskim štampanjem a bila je poznata i kao štampa na kamenu. Litografiju je pronašao u potrazi za jeftinijim načinom za štampanje nejgovih muzičkih i literalnih dela.

Jednom prilikom, nije imao papir, pa je za zapisivanje koristio kamen. Potom je primetio da kada kamen prelije rastvorom sapuna i vode, rastvor sa površine po kojoj je pisao tušem – beži.

Cenefelder se nije obogatio svojim izumom ali je obučavao radnike novoj tehnici štampanja a potom i usavršavao princip prenosa na kamen sa papira.

Share.