Litologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je litologija?

Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem stena i kamenja naziva se litologija.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam litologija? A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Ranije, termin litologija korišćen je kao sinonim za granu geologije koja se naziva petrologija. Danas, litologija predstavlja petrološku disciplinu koja se bavi proučavanjem stena i kamenja.

Posmatrano sa etimološke strane, termin litolgija je potekao iz grčkog jezika, preciznije od grčkih reči lithos u značenju kamen i logos, što znači nauka.

U suštini litoloija se bavi opisivanjem makroskopskih uzoraka ili izdanaka stena. Da bi svoj posao obavio što bolje moguće, litolog mora imati odgovarajuću tehničku opremu na raspolaganju kako bi mogao najpre da “iskleše” komad stene, a zatim i da što verodostojnije opiše njegove karakteristike.

Share.