Liturgija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je značenje reči liturgija?

Liturgija je pojam kojim se označava vrsta bogosluženja.

Šta znači kada čujemo da je neko išao na liturgiju? Liturgija je reč koja dolazi iz grčkog jezika i označava čin evharistijske službe ili čin svete tajne pričešća.

Pojam liturgija je imao ranije jedan širi smisao i odnosio se na bogosluženje koje je bilo vršeno javno i zajednički, u molitvenim mestima, uz određeni broj obreda, reči, simbola i rituala. Tako se liturgijski kult izjednačava sa javnom molitvom, pod nadzorom Crkve.

Ukazatelji o značenju javnog bogosluženja postoje u Novom Zavetu: Liturgija je bogosluženje u hramu, gde„svaki sveštenik liturgiše svakoga dana“(Jevr. 10,11; up. Lk. 1,23).

Posebnu vrednost na Istoku imali su komentari na liturgije ili na određene liturgijske tekstove, medju poznatim komentatorima su i Dionisije Areopagit, Maksim Ispovednik, Jefrem Sirin…

Pravoslavna liturgija kao deo vizantijskog ili carigradskog tipa, jedan je od liturgijskih činova koji se praktikuju na Istoku, osim azijskog ili pontskog, sirijskog i egipatskog tipa.

Hrišćanske metropole kao što su to bili Aleksandrija i Rim, već u 4. veku, kreću sa praktikovanjem liturgijskih obreda koji čuvaju osnovne elemente liturgije kao što je evharistijska anafora. Najpoznatije su dve liturgijske porodice: za Istok, antiohijske i aleksandrijske a za Zapad, rimska ili „galska“ liturgija.

Tri su klasične liturgije: Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Vasilije Veliki i Liturgija preosvećenih darova.

Share.