Liberalizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to liberalizam? Šta znači biti liberalnih shvatanja?

Ideologija koja smatra zaštitu ličnih sloboda osnovnom svrhom postojanja države naziva se liberalizam.

Gledajući televiziju ili čitajući novine često možemo naići na izraze kako što su “liberalnih shvatanja”, “liberalizam” ili “liberalno orijentisan”, a koliko je nas zapravo upoznato sa značenjem ovih reči?

Eitmologija nas uči da sam termin liberalizam potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči liber, što znači slobodan. Liberalizam predstavlja ideologiju koja smatra zaštitu ličnih sloboda osvnovnom svhrom postojanja države.

Prema tome, pristalice liberalizma stoje na strani prava na odstupanje od ustanovljenih normi i autoriteta po političkim ili religioznim pitanjima. Po definiciji, liberalizam je zajednički naziv za političke ideologije koje se zalažu za državno uređenje kojem je cilj što moguća veća sloboda pojedinca postignuta kroz demokratski proces pod zaštitom pravne države.

Često dolazi do zabune kada je značenje ovoga pojma u pitanju, jer mnogi liberaliizam shvataju kao ideologiju koja dopušta čoveku potpuno slobodu da radi šta hoće, što je pogrešno. Liberalizam daje pojedincima pravo da sami oblikuju svoje društvo, ali da pri tome poštuju pravila i da se pridržavaju demokratije.

Početci liberalizma datiraju još od sredine 17-og veka. Nešto jasniji oblik, liberalizam poprima nešto kasnije u Velikoj Britaniji, kao odgovor apsolutizmu. Sam koncept liberalizma prvi je razradio Džon Lok  ustanovivši dve fundamentalne liberalne ideje – ekonomsku i liberalnu slobodu.

Pristalice libaralizma nazivaju se liberali. Oni se pre svega zalažu za ustanvu vlast, predstavničku demokratiju i vladavinu prava. Za liberale su od velikog značaja ljudska prava i građanska sloboda, a posebno se zalažu za slobodu štampe i govora.

Bitno je napomenuti da je potrebno obratiti pažnju kada je ova reč u pitanju jer ista ima različite konotacije u svojoj upotrebi. Pa tako ako nekome kažete da ima “liberna shvatanja”, on na to može gledati kao na kompliment, ali takođe to za njega može biti uvredljiva etiketa.

Share.