Heksagon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Heksagon

U svetu matematike, tačnije geometrije heksagon je dobro poznat kao oblik koji je jedinstven i vrlo složen i kao konstrukcija, ako se može tako predstaviti. Pokušajte da nacrtate šestougaonu figuru i videćete da nije baš tako jednostavno.

Radi jasnoće samog pojma poslužićemo se raznim tumačenjima i upotrebama istog.

Reč heksagon potiče od grčke reči hexagonon, hexagonios i znači šestougaonik. To je oblik nekog predmeta koji se sastoji iz šest uglova.

Ovaj pojam se koristi i u nauci o mineralima, ne samo u matematici na šta najviše asocira. S tim u vezi postoje heksagonalni iliti šestougaoni kristali.

Heksagonalni oblik nastaje kada se tri jednake ose iseku pod uglom od 60 stepeni i jedne vertikalne ose.

Heksagon služi i kao jedan od značajnih motiva u arhitekturi, tako postoje brojni primeri heksagona kao osnovnog arhitektonskog modela, oblika. Na primer gradnja kuće po modulu heksagonskog rešenja, a za rezultat ima dobar i praktičan raspored prostorija.

Dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka za izgradnju takozvane slamnate kuće, dosta se koristio heksagon kao popularna tema u arhitekturi.

Share.

Leave A Reply