Fragmentacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Reč fragmentacija znači komadanje, rasparčavanje, raskomadavanje. Izraz se uglavnom koristi u računarstvu. Kod velikih datoteka, četo postoje delovi (fragmenti) koji su ostali iza obrisanih ili izmenjenih datoteka.

Promene u datoteci koje sačuvate često su uskladištene na lokaciji čvrstog diska koja se ne podudara sa lokacijom originalne datoteke. Dodatne promene se čuvaju na još više lokacija.

Fragmentacija

Vremenom I datoteka I čvrst disk postaju fragmentirani , rasparčani. Računar tada sporije radi, jer mora da pretražuje mnogo mesta da bi otvorio datoteku.

Da bi operativni sistem bio brži, neophodno je da se vrši defragmentacija diska. To je metoda koju operativni sistemi koriste za efikasno korišćenje prostora na disku računara. Predstavlja process objedinjavanja fragmentiranih datoteka na čvrstom disku računara.

Share.