Hermeneutika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hermeneutika

Hermeneutika je reč grčkog porekla I označava veštinu tumačenja nekog govora ili spisa. To je skup pravila za tumačenje određenog teksta iz raznih oblasti, a pre svega iz religije, filozofije I prava. Prvobitno, hermenautika se odnosila na tumačenje religije, pre svega na ranohrišćanske religijske spise, objašnjavajući volju Boga.

Danas se hermenautika primenjuje u modernoj lingvistici, književnosti, socijalnoj antropologiji psihologiji. Ona predstavlja I tumačenje nekog umetničkog dela.

Share.