Decentralizacija

0

Decentralizacija

Decentralizacija je reč latinskog porekla I označava ukidanje ili slabljenje centralizacije. Predstavlja vrstu organizacije kojom se upravljanje ili rukovođenje prenosi s centralnnih na niže organe. Tada, niži organi imaju veći stepen samostalnosti u radu, to jest, u organizaciji I obavljanju poslova.

Decentralizacija podrazumeva raspodelu odgovornosti, planiranja I primene promena sa najvišeg organizacionog nivoa – bliže oblasti na koju se promene odnose.

U državnoj upravi, decentralizacija predstavlja process raščlanjavanja centralne državne vlasti I prenošenje dela njenih nadležnosti na niže nivoe administracije, odnosno na lokalne I regionalne vlasti.

Treba napomenuti da veća decentralizacija je karakteristika stabilnih društvenih prilika, a u vreme socijalnih potresa, ratova, revolucija I slično, dolazi do jačanja I ispoljavanja centralizacije ne samo organizacije već I vlasti. Zato se decentralizacije uvek najviše pominje u predizbornim kampajama I služi kao dobar predizborni adut.


Share.

Leave A Reply