Diversifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Diversifikacija je reč engleskog porekla i označav svako proširenje u različitim pravcima. Pojam je posebno zastupljen u svim aspektima ekonomije.

U bankarsvu diversifikacija označava plasman neke banke na veću grupu zajmotražilaca radi očuvanja kvaliteta zajmova kao i radi smanjenja kreditnog rizika.

Diversifikacija

U investicijama označava investiranje sredstava u vrednosne papire brojnih deoničkih društava.

Kada kažemo diversifikacija izvoza, ukazujemo na to da se povećava izvozna konkurentnost.

Suštinski posmatrano , sektori sa visokim stepenom diversifikacije proizvode široki raspon proizvoda za kojima postoji tražnja na većem broju tržišta. Oni zadovoljavaju kupce različitih potreba, vodeći računa o njihovim sklonostima, kulturi i vrednostima.

Share.