Deflacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Deflacija

Deflacija je reč koja je nastala od engleske reči I označava smanjivanje količine papirnog novca u opticaju. To je pojava potpuno suprotna inflaciji. Ona predstavlja smanjenje troškova života I pada cena u jednoj ekonomiji.

U vreme kada je ovom državom harala inflacija, skoro nezapamćenih razmera u svetu, mnogi laici su mislili kako su srećni oni koji imaju deflaciju. Medjutim, to je daleko od istine. Deflacija je takođe monetarni poremećaj, ali u kome dolazi ne samo do smanjivanja količine papirnog novca u opticaju, već se time smanjuje tražnja za proizvodima, što posledično dovodi do smanjenja ponude. To rezultira smanjenjem broja radnih mesta, pad stadarda stanovništva I još manju potražnju. A to uzrokuje dalji pad proizvodnje. To je jedan jako opasan vrtlog koji razorno deluje na privredu jedne zemlje, a istorijski primer delovanja deflacije I krize koju je izazvala je Velika ekonoska kriza 1929-1933. Godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Share.

Leave A Reply