Difuzija

0

Difuzija

Difuzija predstavlja širenje razlivanje, rasprostiranje.

Difuzija predstavlja spontani prenos materije iz zone više u zonu niže koncentracije. Ona se može odnositi i na transport energije, pri čemu se energija iz više energetske zone prenosi na nižu energetsku zonu. Difuzija je spontani proces, ali se svaki proces difuzije odvija pod uticajem odgovarajućeg gradijenta. Pa tako se difuzija materije odvija pod uticajem gradijenta koncentracije, a difuzija toplote se odvija pod uticajem gradijenta temperature.

Difuzija je jako važan proces u fiziologiji živih organizama, što je jasno, kada se zna važnost difuzije, to jest, prenosa materija kroz ćelijsku membranu, pa i transport materija u samoj ćeliji.

Difuzija ima važnu ulogu ne samo u nauci, već i u svakodnevnom životu. Ne treba zaboraviti da se većina procesa u kuhinji odvija preko difuzije. Kada se, na primer, sprema čaj od sleza, onda se slez prelije vodom, kako bi se sastojci iz korena sleza difundovali, dakle preneli u vodu. Potom mariniranje, gde difuzija predstavlja prenos začina u namirnicu, i drugo.

U prenesenom smislu, difuzija predstavlja preteranu opširnosti i razvučenost u govoru i pisanju.


Share.

Leave A Reply