Browsing: Reči na slovo B

Reči na slovo B
0

Šta znači bilolokacija? Bilokacija predstavlja istovremenu prisutnost istog tela na dva različita mesta. Bilokacija je…

Reči na slovo B
0

Šta je to brener? Specifični gorionik naziva se brener. Nije uobičajeno da se pod istim…

Reči na slovo B
0

Šta znači baška? Baška ima značenje posebno, odvojeno, zasebno, a takođe postoji i opština u…

Reči na slovo B
0

Šta je to bonanca? Neočekivani uspeh naziva se bonanca. Prošli vek obeležila je popularna američka…

Reči na slovo B
0

Šta znači bonifikacija? Svojevrsna naknada odštete naziva se bonifikacija. Svakome se desi da pri kupovini…

Reči na slovo B
0

Šta znači pojam bičari? Bičari su najrasprostranjenije jednoćeliske praživotinje koje se kreću pomoću biča. Značenje…

Reči na slovo B
0

Značenje reči blavor Vrsta zmijolikog guštera naziva se blavor. Iako nema mnogo veze sa prvim…

Reči na slovo B
0

Značenje reči bula Bula može biti i pečat i žena. Prva asocijacija na reč bula,…

Reči na slovo B
0

Značenje reči brevijar Svojevrsan kratak pregled ili tekst naziva se brevijar. S obzirom da je…

1 9 10 11 12 13