Bilokacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bilokacija

Šta znači bilolokacija?

Bilokacija predstavlja istovremenu prisutnost istog tela na dva različita mesta.

Bilokacija je reč latinskog porekla koja označava pojavu gde određeno telo istovremeno se pojavljuje na dva različita mesta. To je ustvari neka vrsta astralne projekcije koja nije naučno dokazana, a bitno je istaći da je po svim dokazima i istraživanjima do sada sprovođenim to nemoguće.

Kako su oduvek postojanje duhova, vanzemaljaca i sličnih natprironih pojava oduvek privlačili pažnju ne čudi nas što su se pojavili i ljudi koji su doživeli određena natprirodna vantelesna iskustva. Naime bilolokacija je pojam koji znači istovremenu prisutnost istog tela na dva različita mesta što do sada nije dokazano, ali ipak postoje određeni ljudi koji tvrde da su iskusili ovaj fenomen.

Kako je po svim ljudskim shvatanjima nemoguće da jedna osoba bude na dva mesta istovremeno potrebno je ovu pojavu posmatrati sa strane verovanja u postojanje astralne projekcije koja se ogleda u postojanju tela sposobnog da se odvoji od svog fizičkog tela i mogućnosti da putuje tj. da se kreće nezavisno od njega.

Sudeći po raznim religijama sve ovo je moguće, pa čak postoje i različite teorije kako će određen entitet uspeti da sprovede bilolokaciju. Pa tako postoje brojne legend o bilokaciji svetaca po kojima su  oni preživeli smrt fizičkog tela i uspešno sproveli istu. Primera radi Sveti Antun Padovanski je mogao da bude na dva mesta u isto vreme, a sudeći po istorijskim spisima Martin de Pores obavljao je svoje dužnosti u samostanu i u istom trenutku nalazio se u bolnici gde se brinuo o bolesnicima. Ipak naučnici odbacuju mogućnost postojanja bilokacije jer sem raznih predanja i priča ne postoje nikakvi dokazi da je bilokacija zaista moguća.

Share.