Bula

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bula

Značenje reči bula

Bula može biti i pečat i žena.

Prva asocijacija na reč bula, naročito na Balkanu, jeste žena koja je obučena u dimije i feredžu, muslimanske veroispovesti. Međutim, izvorno latinsko značenje pojma bula govori nešto sasvim drugo.

Izraz bula potiče od latinske reči bulla u značenju mehur. Originalno značenje i upotreba ove reči jeste olovni pečat koji se koristio da ozvaniči carske i papske dokumente.

Bula kao termin koristi se još od 13. veka i tada je označavao same dokumente, poput tzv. Zlatne bule cara Karla IV iz 1356. godine. Najčešće su bule predstavljale papske dokumente, koji su se ticali imenovanja episkopa ili biskupa, kao i za kanonizaciju svetitelja.

Zlatna bula predstavlja zlatni ornament u obliku pečata koji se stavljao na povelje, a koje su izdavali monarsi u Evropi i Vizantiji tokom srednjeg veka i renesanse. Ovi “zlatni” pečati su bili izuzetno važno diplomatsko sredstvo. Skoro 800 godina ove bule su izdavane jednostrano, da bi od 12. veka Vizantici počeli da unose u bule i obeveze druge strane sa kojom su pregovarali.

Neka druga značenja i upotrebe pojma bula objašnjavaju da se koristi i kao sinonim za malu zlatnu kutiju u kojoj su se nosile amajlije.

Ono što je mnogima poznato jeste da se pod ovim pojmom najčešće podrazumeva udata muslimanska žena. S obzirom da bula na turskom znači strina, tetka ili pak obrazovana žena.

Share.

Leave A Reply