Bajronizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bajronizam

Šta znači bajronizam?

Struja u romantizmu naziva se bajronizam.

Etimologija nas upućuje na poreklo izraza bajronizam navodeći engleski pridev byronic što se prevodi kao nalik Bajronu i njegovoj poeziji (Džordž Gordon Bajron 1788-1824).

Čuveni engleski pesnik bio je prepoznatljiv po pesimističkom shvatanju sveta i života, tačnije nije voleo konvencionalni moral svoga vremena smatrajući ga pre svega licemernim.

Prema tome pojam bajronizam može predstavljati i sinonim za borbu protiv svake vrste licemerja.

Bajronovi junaci su u većini slučajeva autobiografski. Naime, oni su u isto vreme tajansteni i hrabri, cinični i nepoverljivi, mrzovoljni, oholi, ali istinski u duši tragični.

Bajronova poezija je dosta uticala, te imala snažnog odjeka, na evropske pesnike.Tako bajronovci nastavljaju da prkose svakodnevnom ritmu i formi, negujući slobodan duh i buntovničku narav koja ne voli granice niti bilo kakva ograničenja.

Društvo s kraja XVIII i s početka XIX veka je to koje ograničava kako slobodu volje tako i slobodu govora. Ono nameće i savest, a sve nametnuto je kočnica Bajronovim junacima u njihovoj apsolutnoj slobodi.

U poemi „Putovanje Čajlda Harolda“ Bajron opisuje Čajlda, mladog plemića, koga odbacuje sredina pa čak i oni koji su mu bili najbliži, te je pod takvim okolnostima bio prinuđen da napusti mesto u kojem je živeo. Ovaj poetski putopis u stihu Čajlda prikazuje kao nekog ko prezire društvo jer je izgubio san o sreći. Sa takvim osećanjem kreće brodom u potragu za egzotikom, za svetom koji nije izgubio izbor između više mogućnosti, svet koga nije pokvarila savremena civilizacija.

Share.