Brener

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Brener

Šta je to brener?

Specifični gorionik naziva se brener.

Nije uobičajeno da se pod istim imenom naziva alatka koja služi i u kuhinji za kolače i kao lampa, zatim i kao sprava za spaljivanje, ali i kao obućarski alat. To je brener sasvim nesvakidašnja alatka koja može biti višenamenska.

Etimologija nas upućuje svaki put na koren nekog izraza, a ovoga puta na izraz brener te nas navodi na nemačku reč brenner koja se doslovno prevodi kao goreti, sagorevati.

Termin brener se upotrebljava i kao sinonim za sijalicu, gorionik ili plamenik kod karabitne lampe. Takođe i kod obućara postoji alatka koja se naziva brener.

U kulinarstvu se koristi takozvani kuhinjski brener koji radi na plin, veoma lak za upotrebu i držanje (po obliku i težini sličan fenu). Na primer domaćice mogu koristiti brener za karamelizovanje šećera.

Nije retko naići i na brener za sečenje metala, ali nemojte se začuditi i ako nađete brener koji služi za paljenje stršljenja, za opaljivanje svinja nakon šurenja i druge namene. U većini ovih situacija potrebni su baš plamenovi kojima se može regulisati otvor, odnosno jačina istog te je brener prava alatka za to.

Korisno je znati da određene vrste brenera pri prvom puštanju plamena proizvode veoma jak i neprijatan zvuk, poput eksplozije. Kod većine brenera plin se može menjati ili puniti zavisno od modela.

Share.