Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo A
0

Šta je apsorpcija? Apsorpcija označava upijanje, usisavanje, odnosno primanje u sebe. Na našim prostorima pojam…

Reči na slovo D
0

Šta je desetar? Desetar je vojnički čin koji se daje profesionalnim vojnicima koji su se…

Reči na slovo G
0

Šta znači general? General predstavlja najviši oficirski čin visokog vojnog ranga koji se koristi gotovo…

Reči na slovo A
0

Šta je to afekat? Afekat se definiše kao jako osećanje koje većinom nailazi odjednom, iznanada…

Reči na slovo B
0

Šta je to bahatost? Stav osobe kojim precenjuje vlastitu vrednost ili veštine naziva se bahatost.…

Reči na slovo D
0

Šta znači reč degutantno? Neukusno je sinonim za izraz degutantno. Za one sa prefinjenim ukusom…

Reči na slovo B
0

Šta je to balistika? Nauka o kretanju projektila naziva se balistika. Balistika spada u tehničku…

Reči na slovo A
0

Šta je to adhezija? Međusobna privlačnost sila kojom se privlače molekuli raznih tela naziva se…

Reči na slovo B
0

Šta je to bansek? Mašinska testera u obliku beskrajne trake naziva se bansek. Da li…

Reči na slovo B
0

Šta je to bekrija? Bekrija je kafandžija, odnosno pijanica sa stilom. Neretko u svakodnevnoj komunikaciji,…

1 40 41 42 43 44 75