Asocijalan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč asocijalan?

Za osobu koja se ne ponaša u skladu sa opštim društvenim normama kažemo da je acosijalna.

Pojam asocijalan spada u domen društvenih nauka i skoro uvek se koristi za ponašanje. Takođe, on se određuje i upotrebljava u različitim kontekstima i na razne načine.

Uopšteno asocijalno ponašanje jeste ponašanje koje se bazira na neprihvatanju ili suprotstavljanju proklamovanih ili običajnih normi zajednice, a bez obzira na posledice, sadržaj ili formu.

Ipak u svakodnevnom govoru kada kažemo za nekog da je asocijalan najčešće mislimo na neku nedruštvenu ličnost, koji niti mari za svoje društvo , prijatelje niti šire za zajednicu, okruženje u kojem se nalazi. Takve osobe su često ravnodušne prema svim dešavanjima oko sebe, kao i prema opštim potrebama i interesima zajednice u kojoj živi.

Zato se za asocijalnost vezuje ponašanje pojedinca ili grupe koja ne može ili ne želi da prihvati opšte društvene norme, s tim ne želi ni da razvija društveni osećanja, za potrebe drugih, odnosno ne želi da se prilagodi većini, opštim društvenim odnosima.

Ovakve osobe su ne retko na margini društva što zbog svog mišljenja, ponašanja, odevanja i slično. Ipak je to široka skala postupaka po kojima nekog možemo deklarisati kao asocijalnu ličnost. To može biti i preterana neposlušnost još u detinjstvo do prestupničkog ponašanja u kasnijem odrastanju.

Prema tome često se izvodi zaključak da onaj ko nije uz društvo i njegove potrebe onda je protiv njega. Tako se ne retko asocijalnim postupcima pripisuje i ponašanje koje je upereno protiv društva, okoline ili običaja što svakako otežava normalan i funkcionalan život u nekoj zajednici.

Postoje i nadležne institucije koje se bave problemima asocijalnog ponašanja radi socijalne zaštite na prevenciji, otkrivanju, ispitivanju ili tretmanu istog.

Share.