Anksiolitici

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su anksiolitici?

Lekovi koji se koriste za ublažavanje laganih psihičkih poremećaja nazivaju se anksiolitici.

Ako se ne razumete u medicinu i farmaciju verovatno Vam nije poznato značenje reči anksiolitik, jer se sam pojam veoma retko upotrebljava u drugim naučnim disciplinama, a još ređe među ljudima koji se ne razumeju u medicinske izraze.

anksiolitici

Etimološki posmatrano termin anksiolitici potiče iz latinskog jezika i koristi se da označi sve lekove koji se koriste za ublažavanje laganih psihičkih poremećaja. Uglavnom se koriste kako bi ublažili posledice stresa, ali se mogu koristiti i za smanjenje napetosti, teskobe, anoreksciju, fobije i brojnih drugih poremećaja.

Anksiolitici pored eliminacije strahova, napetosti i teskoba, pokazali su se kao odlični antikonvulzivi i centralni antihipertenzivi. Anksiolitici se dele na tri grupe: benzodiazepine, karbamate (meprobamat) i azaspirodekandionide.

Samo njihovo delovanje u organizmu je veoma jednostavno. Naime, oni smanjuju aktivnost nekih funkcija živčanog sistema.

Bitno je napomenuti da od svih lekova koji se koriste za lečenje psihičkih poremećaja, anksiolitici se najviše koriste, jer pored brzog delovanja i velike tolerancije kada se uzimaju zajedno sa nekim drugim lekovima, imaju veoma mali broj nuspujava.

I dok su pređašnih godina anksiolitici koriščeni kao barbiturati i to veoma često, danas se ne upotrebljavaju u tom smislu.

Share.