Vinjeta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vinjeta?

Vinjeta je nalepnica čijom se kupovinom plaća putarina u određenom vremenskom periodu. Takođe, ovaj pojam označava šaru koja se stavlja kao ukras.

Pojam vinjeta nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, ali i pored toga ima značajnu primenu na našim prostorima, te verujem da je veliki broj Vas čuo za ovu reč. Sama reč ima više značenja, te je bitno obratiti pažnju na kontekst rečenice kako ne bi došlo do zabune.

vinjeta

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da termin vinjeta potiče od francuske reči vignette, što znači šara, ukras.

Ustvari vinjata predstavlja posebnu vrstu šare čija osnovna funkcija i jeste da bude ukras. Reč je o šari koja se nalazi na maramicama, knjigama, fasciklama i slično. Iako je praksa da vinajta bude odštampana na nekoj površini, ona predstavlja i bakrorez ili drvorez koji se obično nalazi na početku ili kraju knjige.

U nekim zemljima vinjeta je zamena za reč etiketa, a takođe označava i monopolski zavoj sa pečatom kakav viđamo na duvanu.

Na našim prostorima kada kažemo vinjata obično mislimo na nalepnicu čijom se kupovinom plaća putarina u određenom vremenskom periodu. U tom smislu bitno je istaći da je vinjata vremenski ograničena i često se odnosi na određene puteve.

Postoje različite vrste vinjate u zavisnosti od toga da li se naplaćuju na dnevnom, sedmičnom, mesečnom ili godišnjem nivou. Prilikom kupovine vinjete, vozač je dužan da istu zalepi na prednje staklo od automobila.

Vinjate ustvari predstavljaju putarinu koja se naplaćuje u Evropi na određenim mestima. Zemlje koje praktikuju ovaj vid plaćanja su Austrija, Češka, Mađarska, Slovačka, Slovenija i Švajcarska.

Koriste se ne samo u drumskom saobraćaju, već i u pomorstvu.

Share.