Anahronizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kakvo je značenje reči anahronizam?

U izvornom značenju, anahronizam označava grešku u računanju vremena.

Reč anahronizam potiče iz grčkog jezika. Reč – hronos na grčkom znači – vreme. Može imati i sledeće značenje:  Pogrešno svodjenje datuma, događaja, izlaganje koje je protivno logičnoj hronologiji.

Osim toga, pojam anahronizam se upotrebljava i u svakodnenom govoru da se izrekne vremenska poremećenost, al i nesavremenost, zaostatak, oglušuvanje o modernizaciju,, zanemarivanje prilika koje  odgovaraju duhu i prilikama vremena.

Anahrono može bit i smešno, pa je tako nemoguće tvrditi da su u Boju na Kosovu korišćeni kalašnjikovi, da je Gaj Julije Cezar imao android telefon i tako dalje…

Šta znači anahronizam u opisivanju osobina čoveka?

Čovek koji je sklon anahronizmu je zastareo. Za njega se može reći i da je anahronistički. Takvi ljudi su tradicionalisti, teško se odriču navika, drže se zastarelih shvatanja i tako se i ponašaju…

Share.