Đuvegija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je đuvegija?

Momak za ženibu naziva se đuvegija.

Pojam đuvegija ranije se dosta koristio dok se danas ova reč retko spominje. Veoma je zastupljena u književnosti, naročito u narodnim pesmama, te verujem da je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

duvegija

Etimološki posmatrano termin đuvegija potekao je od turske reči guveyi, što znači mladoženja. Poput brojnih drugih turcizama i ovaj se zadržao na našim prostorima, što u originalnom značenju, to i u mataforičnim značenjima koje je vremenom dobijao.

Iako se pre svega đuvegija koristi da označi momka za ženidbu, može se koristiti i u značenju muž ili verenik.

Često na našim prostorima kada se spomene reč đuvegija većina misli na korpuletnog mladića često jakih crta lica sa veoma izraženom bradom.

Pored ovih tumačenja ovog pojma, đuvegija ima i svoje pejorativno značenje te se koristi kako bi označio homoseksualca, odnosno momka od osobe muškog pola.

Share.