Glorifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je glorifikacija?

Veličati nekoga, odnosno uzdizati ga hvaljenjem naziva se glorifikacija.

Male su šanse da ste čuli za pojam glorifikacija u svakodnevnoj komunikaciji. Ovaj pojam inače veoma je retko zastupljen na našim prostorima, zbog čega je jako mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem.

glorifikacija

Ako posmatramo sa etimološke strane, termin glorifikacija potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči glorificatio, koja ima veoma jednostavno značenje. Naime, ona označava slavljenje ili proslavljanje.

Ovaj pojam uglavnom se koristi kada želimo da iskažemo naše obožavanje usmereno ka nekome, odnosno kada veličamo nekoga i uzdižemo ga hvalama.

Glorifikovati znači hvaliti nekoga, uzvišavati ga, odnosno pokazivati duboko poštovanje prema nekome, ali na veoma poseban način zahvaljujući kome se on uzdiže.

 

Share.