Adađo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je adađo?

Adađo je oznaka za lagani tempo.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam adađo? A da li znate koje je njegovo značenje?

Reč adađo je prisutna u muzici i srodnim disciplinama, dok je u svakodnevnoj komunikaciji i drugim sferama šanse da se susretnete sa ovom reči su gotovo minimalne.

adadio

Ako posmatramo etimologiju vidimo da je termin adađo potekao od italijanske reči adagio, što znači lagano, tiho, polako.

Svima je dobro poznato da se tempo koristi kako bi u muzici opisao brzinu, a često i način izvođenja nekog muzičkog dela. Adađo predstavlja oznaku za lagani tempo.

Često se adađo koristi i za celo muzičko delo koje treba izvoditi blago, lagano i tiho. Obično kada neko delo ima oznaku adađo, muzičari ga izvode sa dostojanstvom i velikom ozbiljnošću.

Share.