Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo D
0

Dramaturgija

Dramaturgija, šta je to zapravo? Šta znači dramaturgija, a šta drama? Naučna disciplina koja se…

Reči na slovo D
0

Dominacija

 Dominacija, šta je to zapravo? Šta znači dominirati? Dominacija je izraz koji se koristi da…

Reči na slovo D
0

Dokonost

Šta je to dokonost? Šta znači navedeni pojam, a šta termin dokon? Dokonost je pojam…

Reči na slovo D
0

Dostojanstvo

Šta je dostojanstvo? Šta znači imati dostojanstvo? Dostojanstvo je termin koji se koristi da označi…

Reči na slovo D
1

Dunjaluk

Dunjaluk, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Dunjaluk je turska reč…

Reči na slovo D
0

Dokolica

Šta je to dokolica? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Dokolica je…

Reči na slovo D
0

Dnevnica

Šta je dnevnica? Šta znači izraz „ići u dnevnicu“? Dnevnica je izraz koji se upotrebljava…

Reči na slovo D
0

Dnevnik

Šta je dnevnik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Dnevnik je pojam koji se na našim…

Reči na slovo Đ
0

Đetić

Šta je to đetić? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Đetić je naziv za momka,…

1 2 3 4 5 6 77