Dualno obrazovanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to dualno obrazovanje? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Dualno obrazovanje predstavlja deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja, u kojem se kroz teoriju i vežbe u školi, i učenje kroz rad kod odgovarajućeg poslodavca, stiču i izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave.

Sve češće u medijima možemo se sresti sa pojmom dualno obrazovanje i značajem koje ono ima za sve učenike koji ga pohađaju. Međutim, koliko nas je upoznato sa značenjem navedenog pojma? Znamo li šta je to što nam ova vrsta obrazovanja donosi?

Dualno obrazovanje kao što i sama reč kaže, je obrazovanje koje pored standardnog usavršavanja znanja u školi, ima i deo koji učenika obavezuje da to znanje primeni kod poslodavca kako bi stekao odgovarajuće kvalifikacije za rad.

Po definiciji, dualno obrazovanje predstavlja deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kojem se kroz teoriju i vežbe u školi i učenje kroz rad kod odgovarajućeg poslodavca, stiču i izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave.

Poslodavac može biti svako lice koje ispunjava Zakonom propisane uslove za učenje korz rad učenika u ovakvom sistemu obrazovanja.

Sama ideja učenja kroz rad je veoma interesanta, jer učenici pod rukovodskom i nadzorom odgovorajućeg lica stiču kompetencije neophodne za efikasan i produktivan rad u određenom zanimanju.

Obim učenja kroz rad za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju iznosi najmanje 50% od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja, dok za četvorogodišnje profile ovaj procenat je 45 %.

Dualni sistem obrazovanja se uspešno primenjuje na zapadu u zemljama poput Nemačke, ali u našoj zemlji naišao je na brojna negodovanja i nezadovoljstva.

Naime, određeni broj ljudi smatra da je ovakav vid obrazovanja samo paravan za obezbeđivanje jeftine radne snage, produbljivanje klasnih ekonomskih razlika i smanjenja znanja i informacija koje učenici treba da imaju.

Ipak, određeni broj škola od prošle godine počeo je da primenjuje dualno obrazovanje, a sudeći po Zakonu, uskoro bi većina srednjih škola u Srbiji trebala da uvede ovaj vid obrazovanja.

Share.