Dramaturgija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dramaturgija, šta je to zapravo? Šta znači dramaturgija, a šta drama?

Naučna disciplina koja se bavi teorijskim razmatranjima o drami, načelima organizacije dramske građe i izvođenjem dramskih dela naziva se dramaturgija.

Gotovo da nema osobe koja se nije susrela sa pojmom drama, te verujem da je većina upoznata sa njenim značenjem. Sa druge strane, pojam dramaturgija je dosta ređi na našim protorima i veliki broj ljudi ne zna njegovo značenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin dramaturgija potekao iz grčkog jezika, preciznije od reč δραματουργία u izvornom značenju “pisanje dramskih tekstova”.

U najširem značenju, dramaturgija predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi teorijskim razmatranjima o drami, načelima organizacije dramske građe i izvođenjem dramskih dela.

Sam pojam drama u doslovnom prevodu znači radnja, a upotrebljava se da označi žanr u književnosti koji je nastao za vreme antičke Grčke, a koji se i danas razvija. Drama je književno delo koje se izvodilo uglavnom u pozištu.

Danas se drama kombinuje sa poeziijom, muzikom i filmom kako bi se dobilo što potpunije i što interesatnije delo.

U sociologiji, dramaturgija se definiše kao sociološka perspektiva počev od simboličnog interakcionizma. Ona se veoma često upotrebljava u sociološkim računima socijalne interakcije u svakodnevnom životu.

Ova sociolooška perspektiva tvrdi da su elementi ljudskih interakcija zavisni od vremena, publike i mesta.

Share.