Dupljak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dupljak? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Dupljak je naziv za jedan od vrhova Stare planine. Takođe ovaj pojam se upotrebljava da označi biseksualnog muškarca.

Ako znate šta znači pojam dupljak, svaka Vam čast! Naime, reč je o pojmu koji se retko upotrebljava na našim prostorima, zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Izraz dupljak u žargonskom rečniku se koristi da označi biseksualnog muškarca, odnosno mušku osobu koja ima i heteroseksualne, ali i homoseksualne sklonosti.

U prenesenom značenju, dupljak se često upotrebljava da označi špijuna, doušnika, izdajnika, tj. osobu koja radi i za jednu i za drugu (protivničku) stranu.

Dupljak je takođe i naziv  za jedan od vrhova Stare planina. Njegova visina iznosi 2032 metara i posle Midžora je jedini vrh sa visinom koja prelazi 2000 metara.

Share.